Ekshumacje

Posiadamy wszelki niezbędny sprzęt, wysoko wykwalifikowany personel pracowniczy, a także odpowiednio przygotowane samochody pogrzebowe do przewozu szczątków ludzkich

Ekshumacje szczątków na terenie całej Polski

Ekshumacja zwłok jest to czynność polegająca na wydobyciu zwłok lub szczątków ludzkich z grobu w celu przeniesienia ich na inne miejsce pochówku. Rodziny często decydują się na ekshumacje, aby przenieść szczątki swoich bliskich na pobliskie, ich miejscu zamieszkania, cmentarze, lub do wspólnych, rodzinnych grobowców.

Firma pogrzebowa Regat posiada pponad trzydziestoletnie doświadczenie. Kompleksowo pomagamy w zorganizowaniu ekshumacji i transportu szczątków ludzkich.

Wymagania formalne:

  • termin ekshumacji: 16 październik – 15 kwiecień
  • inny termin – za zgodą Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego
  • zgoda zarządcy cmentarza na którym aktualnie znajdują się szczątki
  • zgoda zarządcy cmentarza na który zostaną przeniesione szczątki
  • zgoda Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego

Ekshumacje zwłok mogą być przeprowadzane jedynie w porze zimowej, od 16 października do 15 kwietnia. Istnieje możliwość zorganizowania ekshumacji w innym terminie, jednakże wymaga to zgody powiatowego inspektoratu sanitarnego. W celu przeprowadzenia ekshumacji konieczne jest powiadomienie i zgoda zarówno zarządcy cmentarza na którym obecnie znajdują się szczątki, jak i zarządcy cmentarza na który przeniesione zostaną szczątki. Ponadto, konieczna jest zgoda powiatowego inspektoratu sanitarnego.